onsdag 23 maj 2012

Hadrianus (2)


Inskriften runt porträttet lyder: "HADRIANVS AVG COS III P P". AVG är förkortning för AVGVSTVS, vilket betyder "Den Vördnadsvärde". Det är en titel som alla kejsare burit sedan Octavianus fick den av Senaten den 16 januari 27 fvt. COS III betyder att Hadrianus valts till konsul för tredje gången, vilket skedde 119. P P är förkortning för Pater Patriae, dvs. "Landsfader". De allra flesta kejsarna tog sig den titeln redan vid trontillträdet, men Hadrianus är en av få undantag som ansåg att man först måste ha gjort sig förtjänt av titeln. Det ansåg sig han ha gjort år 128. Då hade han och hans företrädare intagit och romaniserat samtliga länder runt Medelhavet och det Romerska riket var som allra störst.

På myntets revers ser vi Moneta, den kvinnliga symbolen för myntväsendet. Titeln är "MONETA AVG", Moneta Avgvsta, Moneta den Vördnadsvärda. I vänster hand håller hon ett ymnighetshorn (cornucopiae), en symbol för välståndet. I höger hand håller hon en balansvåg. En sådan använde man alltid i äldre tider för att väga och mäta upp mynt och andra varor. En vikt med känd massa lades på ena vågskålen, och sedan kontrollvägde man silvret, så att det vägde lika mycket. Var silvret utblandat med koppar t.ex., vägde det för lite, eftersom koppar har en lägre densitet än silver (8960 kg/m3 mot 10500 kg/m3). Myntet är präglad i Rom år 137, ett år innan kejsaren gick bort, 62 år gammal.

/Ulf Danell
Österlens Museum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar