onsdag 16 maj 2012

Hadrianus (1)


Publius Aelius Hadrianus föddes år 76 i Italica, nuvarande Spanien. Genom sitt giftermål med kejsar Trajanus systerdotterdotter Vibia Sabina år 100, såg han till att hamna först i tronföljden. Kejsar Trajanus var nämligen barnlös och såg sin systerdotter Salonia Matidia som sin egen dotter. Hadrianus gjorde militär karriär i bland annat Makedonien och Dacien (ungefär dagens Rumänien). I augusti 117 blev han utsedd till ny kejsare efter Trajanus död. På porträttsidan står "HADRIANVS AVGVSTVS". Baksidan på myntet visar Genius (Anden) offra från patera (flat skål) över altare. I vänstra handen håller han en cornucopiae (ymnighetshorn). Myntet, en silverdenar, är präglad i Rom år 127, då Hadrianus blivit vald konsul för tredje gången (vilket han blev redan 119). COS III betyder tredje gången konsul. Myntet är ganska slitet och kan ha hamnat i den skånska myllan under sent 100-tal. I pateran hade man t.ex. sädeskorn eller salt, som man offrade. Se gärna vår spännande saltutställning på Österlens Museum!


/Ulf Danell
Österlens Museum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar