torsdag 13 november 2014

Magasinsarbete - blir det någonsin klart?

Sen januari 2013 har jag under vissa perioder arbetat med att fotografera och packetera de sista föremålen i vår ”gislöv-samling”- mer än 6000 smidesföremål som i decennier stått utställda på Smidesmuseet i Gislöv. Ett projekt som startades 2009 och har sedan pågått i olika delprojekt. Tanken var att det skulle vara klart 2013, men ack så sällan blir saker och ting som man tänkt sig. Vid 2013 års slut fanns det ca 1000 föremål kvar, vilket gjorde att projektet fortsatte i januari 2014. Under våren fick jag dessutom tacksam hjälp utav Urban Ek, vilket underlättade betydligt då det inte allt för sällan var svårt att tyda vilka nummer föremålen hade. Att vara två har även sin fördel då smidesföremålen i lådor blir tunga och paketen svårhanterliga. Ibland kändes det som det aldrig skulle finnas en ende på arbetet med alla dessa fönsterhakar, yxor, liar mm som tillsynes aldrig tog slut. Våren gick och sommaren närmade sig och äntligen var dagen kommen då det sista förmålet blev fotograferat, och en känsla av stor lättnad infann sig.

De 2000 sista föremålen ligger nu äntligen färdigpackade i magasinet. När sommaren kom lämnade jag gislövsprojektet för att arbeta i museets butik, medan Urban fortsatte med att föra in alla dessa föremål i en sökbar databas. Under hösten så har vi fortsatt att föra in de uppgifter som vi har om varje enskilt föremål i databasen och kommer nu under november att bli helt klara med även detta.

Det tog tid men nu är det (snart) klart!         

/Lotta Persson, Österlens museum

Föremålen var utställda på Smidesmuseet i Gislöv. Foto 2009 Ulrika Wallebom.

Nu har allihopa blivit fotade och packade. Foto 2014 Lotta Persson.
 

måndag 10 november 2014

Arkivens Dag 8 nov

I lördags var det Arkivens och Släktforskningens Dag, två nationellt utsedda evenemang som firas denna dag över hela landet. Till Österlens Museum sökte sig ett trettiotal personer för att få hjälp med sin släktforskning. På plats satt några proffs från Österlens Släkt- och folklivsforskarförening med sina datorer för att hjälpa till med besökarnas frågor. Undertecknad, som är arkivarie på museet, hade gjort en mindre utställning av tidningsartiklar från första världskrigets utbrott för jämnt hundra år sedan. Temat för Arkivens Dag var för i år "Orostider", och just den rubriken ("I orostider") använde Cimbrishamnsbladets redaktör John Osterman den 6 augusti 1914 när han beskrev krigets påverkningar ur främst ett lokalt perspektiv.

Museichefen Lena Alebo och skådespelaren Cecilia Granqvist berättade och gestaltade när Simrishamns unga män mobiliserades till Tomelilla för att vara stridsberedda ifall ryssen och tysken skulle komma (Landstormen). På torget fanns många åskådare på plats och även museet och butiken var välfylld. Vi åskådare fick vara med och hurra för landstormen och sjunga folksången för att hylla vår kung Gustaf V och vifta med svenska flaggan. På det hela taget var dagen välbesökt och mycket uppskattad.

Ulf Danell
Österlens Museum