torsdag 12 april 2012

Valdemar Sejr


När kyrkovaktmästaren Anders Lindén skulle fylla igen en grav på Ingelstorps kyrkogård någon gång under 1930-talet, kom det här myntet fram ur jorden. Det är förmodligen en s.k. Charons-peng, som lagts på den döde vid begravningen för att betala för inträdet till Himmelriket (i den grekiska mytologin var det färjkarlen Charon, som tog emot pengar för resan ner till underjorden). Myntet är präglat för den danske kungen Valdemar II (WALDEMAR REX). Han hade inlett sin regering med krig och erövring i Estland (där han bland annat intog Reval 1219) och Nordtyskland, men blev tillfångatagen på Lyö 1223.
 
På myntets andra sida syns ärkebiskopen Uffo Thrugotsson. Han hade del i myntningen från Lund, som myntade för hela Skåneland inklusive Bornholm. Det här myntet visar hans porträtt, iförd mitra, och med texten ARC(hiepiscopus) VF(f)O. Det är troligtvis präglat i början av hans tillträde (1228), för att markera att en ny ärkebiskop hade tillträtt, och är det enda myntet med både hans bild och namn. Den enorma lösensumma på 40000 mark silver som greve Henrik av Schwerin hade begärt för att släppa kung Valdemar fri 1223, hade lett till en kraftig myntförsämring med hög kopparhalt i mynten som följd. Myntet väger 0,85 gram.
 
/Ulf Danell
Österlens Museum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar