fredag 20 april 2012

Marcus Aurelius (2)


MARCUS AURELIUS (161-180). En av museets alla denarer som visar på den livliga handeln man hade på Österlen med romarriket under 100-talet evt. Myntet visar kejsaren Marcus Aurelius i högervänd profil med lagerkrans i håret. Texten lyder: "M ANTONINVS AVG ARM PARTH MAX". Titlarna "Armeniacvs" och "Parthicvs Maximvs" fick han år 164 respektive 166 efter de segerrika krigen mot armenerna och partherna (i nuvarande Iran). Kejsaren kallades för "filosofen" för sin bildning och vurmande för grekisk filosofi. Han figurerade i filmen "Gladiator" som vän till Maximus.

Baksidan av myntet visar Pax (freden), som håller en olivkvist i höger hand och ett ymnighetshorn (cornucopiae) i vänster. Texten i omskriften är förkortning för TRibunicia Potestas XX (Makt i Tribunen för tjugonde året) IMP(erator) IIII (kejserlig titel=kommendör, fjärde rankningen) COnSul III (konsul för tredje gången), vilket betyder att myntet slogs år 166 (i staden Rom).
 
/Ulf Danell
Österlens Museum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar