torsdag 26 april 2012

Ismail bin Ahmad - en långväga import


Detta mynt är präglat för mer än 1100 år sedan i våra dagars Uzbekistan. Det har kommit hit genom den handel våra vikingar gjorde med araberna i österled under 900-talet. De handlade bland annat med skinn, slavar, bärnsten, vapen och smycken. I utbyte fick de silver, smycken, kryddor och kläder. I den yttre omskriften står: "Gud tillhör makten först och sist, och på den dagen skola de rättrogna glädjas över Guds hjälp" (ur Koranen XXX:3-4). I den inre omskriften står: "I Allahs namn var slagen denna dirhem i Al-Shash i året sju och åttio och tvåhundra". Al-Shash är våra dagars Tasjkent, huvudstad i Uzbekistan och AH 287 motsvarar år 900 i vår kalender.

I mittfältet på reversen står: "Mohammad är Allahs apostel" (ur Koranen XLVIII:29) följt av kalifens namn "Al Mu´tadid-billah" och på nedersta raden Samanidfurstens namn "Ismail bin Ahmad". Ismail regerade under åren AH 279-295 (AD 892-907) i Transoxanien, dvs. området mellan floderna Oxus (Amu-Darja) och Jaxartes (Syr-Darja).
 
/Ulf Danell
Österlens Museum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar