tisdag 20 mars 2012

Valdemar I


VALDEMAR I (1154-1182). Valdemar föddes faderslös den 14 januari 1131 av Ingeborg, furstinna av Kiev. En vecka tidigare hade nämligen kung Niels son, prins Magnus, låtit döda Valdemars far, hertig Knud Lavard (kusin till Magnus) i Haraldsted på Själland. Magnus fick sona sitt brott tre år senare, när han slogs ner vid Foteviken den 4 juni 1134 mot Erik Emune och hans män. Valdemar fick själv strida om kronan mot sina släktingar Svend III Grate och Knud V Magnussen under flera år, men vann till sist kampen efter slaget på Grate hed den 23 oktober 1157. På myntets åtsida ses Valdemar med riksäpple och spira.

På frånsidan av myntet syns Lunds ärkebiskop Eskil (1137-1177) med kors och nattvardskalk. Eskil delade mynträtten med kungen. Han var god vän med en av tidens mest inflytelserika inom kyrkan, Bernhard av Clairvaux, och fick 1177 tillåtelse av påven att lämna rollen som Lunds ärkebiskop och flytta till Clairvaux i Frankrike för att bli klosterbroder, fyra år innan han avled. S:t Nicolai kyrka i Simrishamn grundades senast 1161 och är jämngammal med myntet, som tillsammans med ett likadant, hittades i kyrkan under ett restaureringsarbete den 2 april 1964.

/Ulf Danell
Österlens Museum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar