onsdag 21 mars 2012

Inventera Mera...

Österlens museum arbetar tillsammans med Asmiroca på ett hällristningsprojekt som bland annat innebär att vi ska inventera och dokumentera hällristningar på Österlen. Det var igår som arkeolog Ann-Louise Svensson och arkeolog Jeanette Gimmerstam började denna inventering och dokumentation av hällristningarna i Simrishamns socken. Vi var på 11 stycken hällristningslokaler. Inventeringarna kommer att fortlöpa under våren och hösten 2012 samt våren 2013.
Vår uppgift var att räkna in tidigare dokumenterade hällristningar och ta dess kordinater. Vi sökte även efter nya hällristningar som vi dokumenterade och fotograferade. På vissa hällristningslokaler gick det inte att finna vissa registrerade hällristningar. Det berodde framför allt på växtligheten. Hällarna är överväxta med gräs och mossa. Därför är fornlämningarna i starkt behov av städning. Denna rensning av hällarna kommer att vara en del av det ovannämnda hällristningsprojektet och utförs av sakkunniga. Allmänheten är förbjuden att försöka städa hällarna på egen hand.
Trots att en del registrerade och dokumenterade hällristningar inte gick att finna var inventeringen givande. Vi fann en del "nya" fynd; bland annat en sko, en yxa och kanske en dansare. Vi har tagit foto och kordinater på de "nya" fynden. Bilderna som visas är de "nya" hällristningarna. Fotona är tagna i negativt format för att framhävda formerna. 

Vi fann också en del modernare fynd såsom ett hjärta. Det är strängt förbjudet att rista nya hällristningar i naturen. Den moderna hällristningen fick mig att reflektera över de forntida hällristningarnas motiv. Varför finns det hällristningar? Den frågan kan man fundera på i evigheter. Vad ville man berätta med dessa motiv? Kanske kommer folk om 3000år också fundera över varför man idag väljer att rista in et hjärta på hällen. Jag undrar också över motivet för denna moderna hällristare. Det är mycket möjligt att ristaren själv inte har någon direkt baktanke bakom bilden. 
/Jeanette Gimmerstam
Österlens museum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar