måndag 17 mars 2014

På europeiskt bronsåldersmöte i Berlin

Så var det dags att ta de skånska hällristningar ut i världen för att möta krafterna med storheter som ristningarna i Valcamonica i Italien, koppargruvorna vid Mitterberg i Österrike, Nebraskivan i Halle, Solvagnen från Trundholm, Själland och Världsarvet i Tanum. Jag har varit på möte i projektet Empire of the sun i Berlin. Mötets syfte var att diskutera fram en gemensam historia – Europe as a story.  Ett Leader-projekt har redan genomförts och nu är det dags att förbereda för nästa. Empire of the sun hade bronsålderns mytologi i fokus men under mötet i Berlin, och med tanke på Österrike som ny aktör i projektet, kom vi överens om ett nytt tema The copper Route. Inom detta tema kan vi samarbeta kring kopparns väg från gruvorna i Österrike via handelsvägar till Norden.
En övergripande målsättning är att utveckla kultur-och naturturism, travelling through time, i våra respektive länder med hjälp av turistorganisationerna.
Detta ska resultera i bättre dialog och samverkan mellan museerna och fler besökare, fler aktiviteter i de olika regionerna och på museerna.
Ett bra utrryck som myntades under mötet var:
"The Sun comes with Copper".

En viktig person i sammanhanget blir forskaren Johan Ling från Göteborgs universitet som håller på att göra isotopstudier på bronsföremål för att konstatera varifrån kopparn kommer. Varje koppargruva har sitt eget fingeravtryck som gör att man fortfarande kan spåra råmaterialets härkomst. Han är på väg till Skåne i början av maj och ska då titta närmare på föremålen härifrån Österlen. Med hjälp av hans undersökningar kan vi få kunskap om våra kontakter med omvärlden för 3000 år sedan.

Senare i vår ska gruppen träffas igen, i Oddsherret i Danmark. Syftet med det mötet är att lokalisera nya samarbetsmöjligheter och göra upp avtal. Till detta möte är också flera forskare, turistorganisationer och LAG-representanter inbjudna. Och har vi tur blir årets sista möte i Valcamonica, Italien och hällristningarna där de är i en del fall väldigt lika de österlenska! Så nog har vi en plats i ett europeiskt projekt om bronsåldern, det kändes solklart efter fredagens möte.

Lena Alebo
Österlens museum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar