onsdag 6 april 2016

Skatten från Rörum

1958, jämnt 300 år efter freden i Roskilde, då Skåne blev svenskt, hittade skolvaktmästare Evald Persson 14 danska silvermynt i en klump strax söder om Rörums by. Mynten hade utsatts för brand, som varit så stark att mynten smälts samman. Evald anmälde fyndet, som man bör, till Österlens Museum och landsantikvarien. För ovanlighetens skull, gick riksantikvarien med på att låta Österlens Museum få behålla fyndet, och det är fortfarande i museets ägo.
De äldsta mynten är två markmynt från Christian IV´s regering. Det allra äldsta är präglat under myntmästare Hans Fleming (1612-1614). De yngsta mynten, bland annat en stor 4-markare, är från Christian V´s tid (1670-1699). Det innebär att man kan datera nedläggningen någotsånär. Det troligaste är att mynten gömts undan i samband med danskarnas försök att återinta Skåne åren 1678-1679.
En historia om att snapphanarna skulle ha bränt ner Rörums by har florerat i trakten, och den historien verkar trolig med tanke på det här fyndet. Tydligen skulle gästgivaren i Rörum ha lierat sig med snapphanar som gömde sig på Stenshuvud, och lett till att byn brändes ner. I så fall skulle väl snarare svenskarna vara skyldiga till nerbränningen. Men det lär vi aldrig få veta säkert.
//Ulf Danell
numismatiker och arkivarie på
Österlens Museum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar