måndag 14 mars 2016

Att resa är nödvändigt!


Vi tror gärna att människor förr var stationära, men se det beror på vad man menar med förr och vilka människor man talar om. Om vi ser till Österlen har det alltid funnit grupper av människor som rört sig mycket och långt. Jag tänker på hantverkarna som gjorde sina gesällvandringar ända ned till Italien ibland, köpmännen som flyttade dit marknaden fanns, sjömännen på sina resor till andra sidan jordklotet. Men efter enskiftet började också bönderna röra sig mer och längre bort. På Ulriksbergs gård vid Ö Herrestad bodde vid tiden vid sekelskiftet 1900 Jeppa Mårtensson med familj. Han skrev dagbok och i museets arkiv har vi bevarat hans dagböcker från åren 1880-1882. Här beskriver han vad som händer på gården i stort sett dagligen och i mycket korta ordalag. Väderläget antecknas dagligen, allmänt, vindriktning och temperatur. Föl och barn föds till gården, ett nytt gårdsmejeri byggs upp, det plöjs och harvas. Men man kan utifrån dagboken också läsa ut att han ibland var på resande fot. De flesta resorna verkar ha gått in till Simrishamn och i samma ärende- att på Tegelbruket köpa tegelrör för dikning. Att dika ut de vattensjuka markerna runt gården var ett av familjens stora projekt. En gång tog jag mig för att räkna antalet dagar som Jeppa med häst och vagn eller tåg tog sig utanför Ö Herrestad. Tro det eller ej men i genomsnitt visade det sig vara var tredje dag. Som längst var han i Malmö för att delta i en mässa.

 

Vad visar detta? Kanske att vi på Österlen har en lång tradition av att resa och att kommunicera med omvärlden även om den bara ligger 10 mil bort.

Lena Alebo
Museichef och innehavare av jojo-kort

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar