måndag 20 juni 2016

Österlens museums samlingar blir sökbara i hela Europa

Äntligen finns museisamlingarna utlagda på Internet! Österlens museum har länge arbetat med att göra samlingarna tillgängliga för allmänheten på nätet. I höstas hade museet en smygpremiär då femhundra föremål lades ut på museets publika databas på www.osmu.kulturhotell.se .

Från och med juni 2016 går vi dock ut stort och lägger till att börja med ut drygt 5000 föremål ur samlingarna så de blir sökbara på nationella databasen k-samsök.  Den nås lättast via söktjänsten www.kringla.nu.

www.kringla.nu gör Österlens museum numera sällskap med t ex Världskulturmuseet, Tekniska museet, Vasamuseet, Historiska museet och Riksantikvarieämbetet. Här finns idag mer än 2,8 miljoner föremål och 1,5 miljoner fotografier utlagda. Genom att samsöka hittar man lätt föremål från Österlen som finns på andra museer runt om i Sverige.

Österlens museum blir först ut i Sverige med att, som ansluten till databasen Sofie, länka upp mot k-samsök och Kringla. Sofie har utvecklats av Västerbottens museum och nyttjas idag av flera hundra svenska kulturarvsinstitutioner som mindre museer, kommunarkiv och hembygdsföreningar. Förhoppningsvis kommer fler anslutna institutioner snart att följa Österlens museums exempel.

Under sommaren blir samlingarna också sökbara via den europeiska söktjänsten www.europeana.eu. Där kommer till exempel våra internationellt intressanta bronsåldersföremål kunna beskådas över hela Europa tillsammans med 53 miljoner andra museiföremål från exempelvis British Museum i London, Rijksmuseum i Amsterdam och Louvren i Paris. Redan nu finns bronsålderns bronser presenterade i en egen ”miniutställning” på museets egen sida www.osmu.kulturhotell.se .

Efter hand kommer Österlens museum att göra allt fler föremål och så småningom även fotografier sökbara på nätet. Sammanlagt räknar vi med att det finns 80 000 föremål och mer än 100 000 fotografier från Österlen i samlingarna.

 /Ulrika Wallebom

Antikvarie

Österlens museum


 
På den europeiska söktjänsten www.europeana.eu finns 53 miljoner föremål utlagda.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar