torsdag 4 februari 2016

Ampulla från Glimminge


Den 6 augusti 2010 mottogs 84, mestadels arkeologiska, föremål, hittade på Storegårds ägor, sydost om Glimmingehus. Ett av dessa har visat sig vara en ampulla (en sorts flaska) av bly, 42 mm i diameter och 8 mm tjock. Dess hals och hänklar är defekta. Ampullor är mycket sällsynta i nordiska fynd. De äldsta var av lera och användes under antiken. Senare, under medeltid, var de flesta gjorda i bly. Den här kan dateras till 11-1400-talet. I ampullan förvarade pilgrimerna vin och vatten till nattvarden, eller helig olja som hade hämtats från det Heliga landet, dvs. Israel/Palestina, eller andra vallfartsorter. Närmast till hands ligger S:t Olof.
På ena sidan pryds ampullan av en sjubladig blomma, på den andra sidan en sexuddig stjärna. Motiven är typiska för pilgrimsampullor från medeltid. Den har ÖM 2010/175 i föreningens samlingar på museet.


Ulf Danell
Arkivantikvarie,
Österlens Museum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar