måndag 28 januari 2013

Dräktsmycken

Jag har tidigare skrivit om fyra guldsmeder, som var verksamma i Simrishamn mellan åren 1820 och 1874, i tidskriften Österlent nr 2 och 3 2010. Nu har jag även gått igenom föreningens dräktsilver nere i textilmagasinet och fotograferat en del av smyckena. Alla smycken som är tillverkade av guld eller silver, ska vara stämplade. Många av knapparna och ringarna har endast en initialstämpel med guldsmedstillverkarens namninitialer. I några fall är detta olyckligt, då det funnits flera guldsmeder med samma initialer, som samtidigt har arbetat med liknande stil, fast i olika städer. Ett par exempel på detta i samlingarna är initialerna "GD", som användes av både Gabriel Dahlberg, verksam i Lund 1845-1893, och Gustaf Dahlgren, som verkade i Malmö mellan 1845 och 1875. Och så "NR", som brukades av Niklas Ramberg i Lund 1803-1847, samt Nils Ramberg i Simrishamn mellan 1822 och 1859.
En del andra märkligheter dök också upp. Det här halslåset i förgyllt silver med filigran, fasett- och cabochonslipade röda och blå stenar av böhmiskt glas och tre pansarkedjor i silver (ÖM 14273), gjord av Anders R. Flinkenberg, är stämplad med dateringsstämpeln M3, dvs. 1818. Detta kan omöjligen stämma, eftersom Anders inte fick sitt mästarbrev förrän två år senare, den 2 september 1820, och dessutom inte flyttade till Simrishamn (vars stadsstämplar smycket också är stämplat med) förrän 1819.
Det här striglakorset (ÖM 14322) är också gjort av Anders Flinkenberg. Det är daterat 1844 (O4). De flesta dräktsmycken från den här tiden är tillverkade i liknande stil och teknik. En del smycken har återanvänts. Ett tidigare halslås av Nils Ramberg, har gjorts om till en brosch. En malja (sölja eller tröjspänne) av Åke Åkeson är omgjord till en kragnål. Maljorna har från början gjorts i par, men man ser ofta, att den ena är utbytt mot en annan med snarlikt utseende, fast ändå med tydliga skillnader i detaljerna. Detta var billigare än att låta göra en ny, när någon del gått sönder eller tappats bort.


//Ulf Danell
Österlens Museum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar