tisdag 3 juli 2012

Gustav I Wasa

Gustav I Wasa (1521-1560)
Gustav Eriksson var lynnig redan som barn. Efter mindre än två års studier på Uppsala Universitet hotade han sin lärare, magister Ivar, genom att hugga sin dolk genom läroboken och utbrista "Jag tör giva dig och din skola tusende djävlar", varpå han lämnade skolan för gott. Under ett besök i Malmö 1524, drog han åter sin dolk, nu mot en av Hansans representanter, och det var endast tack vare för hans rådgivare höll honom tillbaka, som mannen klarade sig. Därpå lämnade han Skåne i vredesmod för att aldrig mera återvända.
24 år gammal besökte Gustav sin svåger Joakim Brahe på Tärnö slott i Södermanland, när han blev bjuden till Stockholm slott och Christian II:s kröning. Förgäves varnade Gustav sin svåger att åka dit, föranandes om vad som skulle hända. Den 8 och 9 november 1520 avrättades Joakim Brahe, Gustavs far, riksrådet Erik Johansson, och ett 80-tal andra högt uppsatta i Stockholms blodbad. Gustav var nu en jagad man och drog till Dalarna för att få stöd. Efter bl.a. ett "Vasalopp", där han hämtades tillbaka från Sälen till Mora, valde dalmasarna nu Gustav till hövitsman och senare riksföreståndare. Efter drygt två års gerillakrig, intogs även Stockholm, men två veckor tidigare hade Gustav redan valts till Sveriges kung den 6 juni 1523 i Strängnäs. han kröntes i Uppsala domkyrka den 12 januari 1528.

/Ulf Danell

Österlens Museum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar